Adventsko darivanje

PRAVILA FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA
„ADVENTSKO DARIVANJE“

1. DIO: ORGANIZATOR FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA

Društvo s ograničenom odgovornošću Pan-pek iz Zagreba, Planinska 2C, OIB 58203211592 (u daljnjem tekstu: Organizator)

Za nagradni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila nagradnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom nagradnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na Facebook stranici Pan-peka. Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila nagradnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na Facebook stranici ili na kraju ovih pravila. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

2. DIO: TRAJANJE FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 30.11.-26.12.2021. u 23:59.

3. DIO: SUDJELOVANJE U FACEBOOK NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba koja je u trenutku početka nagradnog natječaja navršila najmanje 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

4. DIO: MEHANIKA FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA

Upute za sudjelovanje u nagradnom natječaju:

Za sudjelovanje u natječaju kandidati moraju u komentaru nagradnog posta navesti odgovor na zadano pitanje. Komentari ne smiju prikazivati niti pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.

Natječaj se sastoji od 4 nagradna kruga:

  1. Krug traje od 30.11. - 5.12.

Prijave koje pristignu nakon 5.12. u 23:59:59 sati neće se razmatrati.

  1. Krug traje od 6. - 12.12.

Prijave koje pristignu nakon 12.12. u 23:59:59 sati neće se razmatrati.

  1. Krug traje od 13. - 19.12.

Prijave koje pristignu nakon 19.12. u 23:59:59 sati neće se razmatrati.

  1. Krug traje od 20. – 26.12.

Prijave koje pristignu nakon 26.12. u 23:59:59 sati neće se razmatrati.

5. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKA

Stručni žiri će odabrati po jednog kandidata u svakom krugu natječaja i nagraditi ih Pan-pek slatkim poklon paketom:

  1. Krug natječaja: orahnjača 400 g, makovnjača 400 g, čupavci 8/1 300 g, mađarice 400 g
  2. Krug natječaja: orahnjača 400 g, makovnjača 400 g, zlatna tacna 760 g, vanilin kiflice s maslacem 250 g
  3. Krug natječaja: orahnjača 400 g, makovnjača 400 g, zlatna tacna 760 g, torta čokoladna 26cm 1,60 kg
  4. Krug natječaja: orahnjača 400 g, makovnjača 400 g, zlatna tacna 760 g, čoko rolada 410 g, kokos rolada 210 g, torta čokoladna 26 cm 1,60 kg

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu. Nakon odabira dobitnika, bit će odabran i rezervni dobitnik, u slučaju nemogućnosti stupanja u kontakt s glavnim dobitnikom ili ako glavni dobitnik nije valjan iz bilo kojeg razloga koji je izvan kontrole Organizatora. Rezervni dobitnik bit će kontaktiran ako se za to pojavi potreba.

Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik dao one podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade. Organizator neće ponuditi nikakvu vrstu nagrade ili naknade za korištenje njihovih objava (recenzija).

6. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru i agenciji koja provodi nagradni natječaj.

Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju nagradnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja.

7. DIO: SPOROVI

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu.

Sretno!