Distribucijski centar Rijeka, Marinići bb

Telefon: 099/3083943

Prodaja i distribucija asortimana smrznutih i pretpečenih proizvoda.
Kontaktirajte naše djelatnike na navedene telefone ili putem elektronske pošte na adresu info@panpek.hr i dogovorite suradnju na području Istre i Kvarnera!