Distribucijski centri

Distribucijski centar Rijeka
Kukuljanovo 387, Kukuljanovo - Bakar

Prodaja i distribucija asortimana smrznutih i pretpečenih proizvoda.
Kontaktirajte naše djelatnike na navedene telefone ili putem elektronske pošte na adresu info@panpek.hr i dogovorite suradnju na području Istre i Kvarnera!  

099/3083943

Distribucijski centar Zadar
Ulica 84. gardijske bojne HV Termiti bb

Prodaja i distribucija asortimana smrznutih i pretpečenih proizvoda.
Kontaktirajte naše djelatnike na navedene telefone ili putem elektronske pošte na adresu zadar@panpek.hr i dogovorite suradnju na cijelom području Dalmacije! 

023/354 280
098/399-149