Kreativni Facebook natječaj

  1. DIO: ORGANIZATOR KREATIVNOG NATJEČAJA

Društvo s ograničenom odgovornošću Pan-pek iz Zagreba, Planinska 2C, OIB 58203211592 (u daljnjem tekstu: Organizator) 

Za Kreativni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Kreativnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom Kreativnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila Kreativnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja Kreativnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na Facebook stranici Pan-peka. Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila Kreativnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na Facebook stranici ili na kraju ovih pravila. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

  1. DIO: TRAJANJE KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj traje od 12.10.2023. u 10:00h do 17.10.2023. u 23:59h. Ime dobitnika nagrade biti će objavljeno u komentarima ispod Facebook objave kreativnog natječaja u četvrtak, 19. listopada.

  1. DIO: SUDJELOVANJE U KREATIVNOM NATJEČAJU

U Kreativnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba koja je u trenutku početka Kreativnog natječaja navršila 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatsko te maloljetne osobe uz izričitu suglasnost roditelja s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

  1. DIO: MEHANIKA KREATIVNOG NATJEČAJA

Upute za sudjelovanje u Kreativnom natječaju:

Za sudjelovanje u natječaju kandidati moraju u komentaru kreativnog posta objaviti crtež koji će prikazati motiv vezan uz pekarnicu Pan-pek (proizvodnju, proizvode, pekarnicu…) Crteži ne smiju prikazivati niti pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.

Natječaj se sastoji od jednog kreativnog kruga:

  1. Krug traje od 12.10.2023. u 10:00h do 17.10.2023. u 23:59h.

Prijave koje pristignu nakon 17.10. u 23:59 sati neće se razmatrati.

  1. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKA

Stručni žiri će odabrati jednog kandidata natječaja te ga u dogovoru s priređivačem kreativnog natječaja nagraditi s 30 dana besplatnog kruha po svom izboru. Pobjednik će tijekom 30 dana imati pravo na jedan kruh dnevno u Pan-pek poslovnici po izboru.

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu. Nakon odabira dobitnika, bit će odabran i rezervni dobitnik, u slučaju nemogućnosti stupanja u kontakt s glavnim dobitnikom ili ako glavni dobitnik nije valjan iz bilo kojeg razloga koji je izvan kontrole Organizatora. Rezervni dobitnik bit će kontaktiran ako se za to pojavi potreba.

Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik dao one podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade. Organizator neće ponuditi nikakvu vrstu nagrade ili naknade za korištenje njihovih objava (recenzija).

  1. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila Kreativnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u Kreativnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku Kreativnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru i agenciji koja provodi Kreativni natječaj.

Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju Kreativnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Kreativni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Kreativnog natječaja.

  1. DIO: SPOROVI

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Kreativnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu.

Sretno!

Podijeli: