PODNOŠENJE PRIGOVORA

U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo cijenjene potrošače da prigovore na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti na sljedeće načine:

  • elektroničkom poštom na adresu: info@panpek.hr
  • poštom na adresu: PAN-PEK d.o.o., Planinska 2/C, 10000 Zagreb
  • ili mogu osobno podnijeti prigovor u našim poslovnim prostorijama.

Odgovor na prigovor dobit ćete u pisanome obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

PAN-PEK d.o.o.